tłumacz języka tureckiego

Władysław Chilmon - Tłumacz języka tureckiego

Urodzony 8.10.1986. Turkolog, tłumacz języka tureckiego i angielskiego, trener i negocjator międzykulturowy, doktorant Zakładu Turkologii i Ludów Azji Centralnej Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał w roku 2012 zdobył na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, z wynikiem bardzo dobrym. Od dziecka interesuje się kulturoznawstwem, religioznawstwem i stosunkami międzykulturowymi.

Turcję poznał od strony pracy zawodowej a także studiów, prowadzenia badań naukowych, wolontariatu i podróży. Przez blisko 2 lata był członkiem Rady Doktorantów Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz rok – zarządu stowarzyszenia wolontariuszy European Voluntary Service „TRAMPOLINA”. Dwa lata pracował w mającej siedzibę w Warszawie tureckiej fundacji Dunaj Instytut Dialogu, zajmującej się propagowaniem tolerancji oraz zrozumienia między różnymi religiami i kulturami.

Jako tłumacz turecko polski (i polsko turecki), trener, koordynator, konsultant, komentator i lektor współpracował i nadal współpracuje z wieloma znanymi firmami, organizacjami i instytucjami m.in. z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, telewizją Polsat, TVP2, firmą Confex-Product czy korporacją Saint Gobain.

Liczne podróże, w tym autostopem, i goszczenie u lokalnej ludności pozwoliły mu na poznanie obyczajów i tradycji niedostępnych zwykłym turystom i pogłębiły jego wiedzę na temat Turcji. 

Polski English Turkish